Ceny produktów spożywczych i jakość życia w Chorwacji

Na początku 2022 roku chorwackie media społecznościowe obiegła tabela opublikowana w gazecie Jutarnji list, porównująca ceny produktów spożywczych w Chorwacji, w Niemczech oraz we Francji.

Źtódło: Jutarnji list

Biorąc pod uwagę fakt, że średnia krajowa w Niemczech wynosi 2,952 euro, we Francji 2,791 euro, a w Chorwacji zaś zaledwie 948 euro, okazało się, że ta tabela stanowiła swoisty wstęp do dyskusji nt. pierwszych wyników spisu powszechnego, które zostały opublikowane kilka dni później. Według wstępnych wyników, Chorwacja straciła prawie 10% mieszkańców w ciągu ostatniej dekady (4 284 889 -> 3 888 529).

Źródło: Državni zavod za statistiku

Stosunkowo niski poziom siły nabywczej to jeden z powodów emigracji Chorwatów, ale jednocześnie nie stanowi on przeszkody dla rosnącej liczby obcokrajowców, którzy mimo wszystko postanawiają tutaj zamieszkać. Powodów do zamieszkania w Chorwacji jest wiele, a do nich na pewno należą czynniki, na których bazuje się ocena jakości życia portalu Numbeo.

Żródło: www.numbeo.com

Do tych czynników, oprócz wskaźnika siły nabywczej, należą m.in. dostęp opieki zdrowotnej, poziom bezpieczeństwa, koszty utrzymania, stosunek cen nieruchomości do dochodów, obciążenie komunikacyjne, zanieczyszczenie środowiska.

Ze względu na to, że wielu czytelników tej strony zastanawia się nad przeprowadzką do Chorwacji, poniżej przytaczam, oprócz tabelki z Jutarnji list, porównanie oceny jakości życia oraz cen produktów spożywczych Zagrzebiu i w Warszawie.

Źródło: numbeo.com