Decyzja Rady UE: Chorwacja została przyjęta do strefy Schengen

Unijni ministrowie w Radzie UE jednomyślnie zatwierdzili rozszerzenie strefy Schengen o Chorwację od stycznia 2023 roku.
🟢Chorwacja spełniła wszystkie warunki przystąpienia do strefy Schengen:
✅możliwość kontrolowania zewnętrznej granicy strefy Schengen w imieniu innych państw członkowskich
✅stosowanie przepisów Schengen dotyczących kontroli granicznej, wydawania wiz, współpracy policyjnej i ochrony danych osobowych
✅współpraca z innymi państwami Schengen w utrzymywaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa
✅korzystanie z systemu informacyjnego Schengen (SIS) oraz wizowego systemu informacyjnego (VIS).
➡️Od 1.1.2023 r. znikną uciążliwe kontrole dokumentów na granicach lądowych i morskich, a od 26 marca kontrole znikną także na lotniskach.
➡️Granice Chorwacji z Serbią, Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą od 1.1.2023 r. staną się zewnętrzną granicą Schengen.
➡️Od początku 2023 roku Chorwacja stanie się pełnoprawnym członkiem zarówno strefy Schengen, jak i członkiem strefy euro.