przyszłość sektora IT w Chorwacji

Działasz w sektorze ICT? Chcesz rozwinąć swoją firmę, zdobyć dostęp do nowych technologicznych ekosystemów? 

Sektor ICT w Chorwacji może w ciągu dziesięciu lat wyprzedzić sektor turystyczny. Planowane jest by udział tego sektora w PKB kraju wzrósł z aktualnych 5% na 13%. Praca zdalna otwiera rozległe perspektywy rozwoju biznesu, także poza granicami kraju. Warto rozważyć rozpoczęcie ekspansji na nowy rynek poprzez nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami, zanim podejmiemy decyzję o oficjalnym rozpoczęciu działalności. Co w takim razie warto wiedzieć?

Rynek pracy i struktura rynku

Sektor ICT w Chorwacji zatrudnia obecnie ponad 57 000 osób w ponad 13 000 firmach. Raport Future of IT report 2023 pokazuje że średnia płaca w sektorze ICT w Chorwacji wyniosła 1854 euro brutto co czyni ją najtańszym krajem w Unii Europejskiej pod względem wynagrodzeń (w Polsce średnia płaca wyniosła 2148 euro co daje różnicę niemal 300 euro w wynagrodzeniu pracownika). Ponadto raport pokazuje że 44 absolwentów na 100 000 osób to specjaliści w zakresie ICT (w Polsce jest to 35/100 000). Chorwacja charakteryzuje się wysokim poziomem biegłości języka angielskiego w regionie, plasując się na 11. miejscu, podobnie jak Polska, która zajmuje 13. miejsce.Stopniowy rozwój edukacji w dziedzinie ICT w regionie doprowadził do wzrostu liczby studentów informatyki o 20% w latach 2017-2021 oraz o 4% w okresie 2020-2021 co pokazuje jak intensywnie rozwija się przyszła kadra pracownicza w regionie.

Działalność badawczo-rozwojowa skupia się na programowaniu komputerów (znacząca większość bo aż 84% to wydatki przeznaczone na ten sektor). W obrębie firm świadczących usługi IT również istnieje koncentracja: 65,4% firm świadczących usługi IT zajmuje się programowaniem komputerowym i w tym też sektorze skupionych jest najwięcej pracowników. Jeśli chodzi o strukturę rynku ta branża obejmuje wiele mikroprzedsiębiorstw. Ponadto 34,7% wszystkich inwestycji w badania i rozwój oraz 11% wszystkich inwestycji kapitałowych w Chorwacji pochodzi właśnie z firm ICT.

Duże firmy otwierają swoje centra rozwojowe w Chorwacji a to oznacza, że światowa scena IT dostrzegła, jaki potencjał ma Chorwacja w tym sektorze. W Zagrzebiu otwarte zostały m.in. Tech Hub niemieckiej firmy AboutYou, centrum rozwojowe Amazon Web services, filia firmy Scheer czy Porsche Digital Croatia. W ostatnim czasie niemiecki gigant przemysłowy i technologiczny, grupa Possehl, została strategicznym partnerem osijeckiej firmy IT, Mono.

Potencjał rynku 

Chorwacja pozostając jednym z najatrakcyjniejszych rynków Unii Europejskej do usług ITO jest coraz częściej wybierana przez zagraniczne firmy, szczególnie w zakresie dostarczania wsparcia technicznego, zdalnej obsługi helpdesku, a także data analytics & science. Niewątpliwie, rynek ICT w Chorwacji ma potencjał do dalszego rozwoju, przychody i zyski tego sektora ciągle rosną, a eksport wynosi 30% co sprawia że jest to największy sektor eksportujący tuż po turystyce. Mimo sukcesów, sektor ICT w Chorwacji stawia sobie wyzwania. Jednym z nich jest konieczność zwiększenia wartości dodanej w dziedzinie programowania i specjalizowanych usług, aby osiągnąć wyższą produktywność. Sektor ICT w Chorwacji przez ostatnie pięć lat pozostawał w stałym rozwoju dzięki wysiłkom rządu w dziedzinie modernizacji, zdrowym inwestycjom przedsiębiorstw i korzystnym perspektywom konsumenckim. 

Dlatego też rozważając swoją ekspansję, nie wolno pomijać Chorwacji – konkurencyjne systemy wynagrodzeń, klimat przyjazny inwestycjom, wsparcie do rozwoju biznesu czy rosnący potencjał kadry pracowniczej w regionie to tylko niektóre z elementów sprzyjających uruchamianiu działalności w tym kraju.    

To Twój moment, wykorzystaj go by nie przegapić szansy na sukces w Chorwacji. Umów się na konsutlację ze mną a pomogę Ci nawiązać kontakty, osiągnąć Twoje cele biznesowe i zdobyć serca chorwackich klientów. Razem możemy osiągnąć więcej!

#ICT #Chorwacja #Rozwój #Wyzwania