Coraz więcej Polaków zastanawia się nad rozpoczęciem biznesu w Chorwacji. Oto kilka wskazówek, na co warto zwrócić uwagę w trakcie zakładania spółki z o.o.

Każdy obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo do założenia spółki na takich samych zasadach, co obywatele Chorwacji.Jednym z podstawowych warunków do zakładania spółki z o.o. w Chorwacji jest uzyskanie numeru OIB (chorw. osobni identifikacijski broj – osobisty numer identyfikacyjny) we właściwym urzędzie podatkowym.

Źródło: XPS/Unsplash

 

Aby założyć spółkę, konieczne jest przygotowanie, podpisanie i poświadczenie dokumentacji u notariusza. Dokumentacja obejmuje oświadczenie założycieli oraz podstawowe informacje o firmie (nazwa firmy, forma, siedziba główna, kapitał zakładowy, prawa i obowiązki założyciela oraz zarządu i dyrektora spółki).
Działalność firmy, w ramach osobnego dokumentu, również należy poświadczyć u notariusza. Ponadto założyciel podpisuje oświadczenie o braku zadłużenia w zakresie zobowiązań podatkowych wobec Republiki Chorwacji. Oświadczenie to podpisuje osobiście założyciel – osoba fizyczna.

Minimalny kapitał zakładowy dla d.o.o. (sp. z o.o.) wynosi 20.000,00 HRK, podczas gdy dla j.d.o.o. (chorw. jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) wynosi on 10,00 HRK. Kapitał można wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Republice Chorwacji i można go również wykonać elektronicznie (bankowość elektroniczna).
Ważne jest, aby bank uzyskał pisemne potwierdzenie opłacenia kapitału zakładowego spółki, ponieważ stanowi on integralną część wniosku przesyłanego do rejestru sądowego.
Po wpisaniu spółki do rejestru sądowego, kiedy formalnie spółka uzyskuje podmiotowość prawna, należy zarejestrować spółkę w organach administracji państwowej. Najpierw należy złożyć wniosek do Centralnego Biura Statystycznego o wydanie zaświadczenia w sprawie klasyfikacji podmiotu gospodarczego, zgodnie z NKD 2007. Dokument ten będzie wymagany przy otwieraniu konta w banku, w którym opłacono kapitał zakładowy.

Wpłacony kapitał przechodzi wówczas na nowo otwarte konto firmowe, po czym należy wykonać pieczątkę firmy.

Ostatnim krokiem jest rozpoczęcie działalności gospodarczej przez skontaktowanie się z organem podatkowym. Przy tej okazji należy wypełnić formularz i załączyć decyzję o wpisie do rejestru sądowego, umowę o najmu lokalu użytkowego, umowę o usługach księgowych (z wybraną usługą księgową) oraz oświadczenie o klasyfikacji podmiotu gospodarczego zgodnie z rejestrem NKD 2007.

Informacje na temat zakładania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej znajdziesz tutaj.

Gdybyś potrzebował pomocy w zakresie otwierania firmy w Chorwacji, zapraszamy do kontaktu pod adres natalia@zielinskacrobiz.eu lub investments@egk.hr

Jeżeli chodzi o procedurę podpisywania wyżej wymienionych dokumentów i reprezentowania założycieli spółki przed notariuszem i właściwymi instytucjami (sądem handlowym, krajowym rejestrem sadowym, bankiem, administracją podatkową, urzędem statystycznym itp.), możemy przygotować specjalne pełnomocnictwo określające dokładnie, do jakich celów udziela się pełnomocnictwa oraz upoważnia osobę do podjęcia niezbędnych działań. Takie pełnomocnictwo musi być poświadczone przez notariusza, a w zależności od kraju, w którym zostało podpisane. Oprócz tego, konieczne może być również uzyskanie zaświadczenia apostille potwierdzającego, że dokument jest poświadczony zgodnie z pozytywnymi przepisami kraju, w którym został podpisany.
Podkreślamy, że w celu otwierania konta w banku konieczne będzie przybycie przynajmniej jednego z założycieli spółki do Chorwacji w celu podpisania niezbędnych dokumentów.