E- commerce w Chorwacji przeżywa dynamiczny wzrost, przy stałym wzroście wartości

produktów sprzedawanych online oraz liczby sklepów internetowych. Ponadto rośnie

również udział zakupów internetowych w całkowitej sprzedaży detalicznej, co wskazuje na

rosnącą popularność zakupów online wśród chorwackich konsumentów.

Statystyki i dane dotyczące rynku e-commerce

Nowy Raport E-commerce 2022, który został przeprowadzony przez firmę konsultingową

Valicon oraz platformę Jeftinije.hr, dostarcza interesujących spostrzeżeń na temat

stanu rynku e-commerce w Chorwacji. Zgodnie z wynikami badania trend zakupów

online stale rośnie, a prawie 68% respondentów robi zakupy online przynajmniej raz w

miesiącu.

Patrząc na strukturę zakupów internetowych, największy udział w zakupach odnotowano

w segmencie moda (39%), następnie elektronika (14%), uroda i zdrowie (12%) oraz

dom i ogród (12%).

Wzrosła również średnia wartość koszyka zakupów online, przy czym średnia kwota

zakupu wyniosła 628 kun. W segmencie moda średnia kwota zakupu to 485 kun, w

segmencie elektronika 1024 kun, aw segmencie dom i ogród aż 1171 kun.

Badanie wskazuje również na rosnący trend w segmencie supermarketów. Choć katego

ria jest wciąż niewielka, z udziałem na poziomie 5% ilości zakupów i 3% wartości, wy

kazuje silny trend wzrostowy.

Patrząc na udział zagranicznych i krajowych sklepów internetowych, w których chorwac

cy konsumenci najczęściej robią zakupy, tylko 10% całkowitej wartości zakupów trafia

do zagranicznych sklepów internetowych. Elektronikę najczęściej kupuje się w zagran

icznych sklepach internetowych, natomiast w krajowych sklepach internetowych dominu

je segment mody.

Jeśli chodzi o formę płatności, to 54% respondentów płaci dowolnym rodzajem karty

płatniczej, a 36% nadal wybiera płatność za pobraniem.

W tegorocznym raporcie E-commerce po raz pierwszy zanotowano, że ponad połowa

zakupów w sieci dokonywana była przez smartfon, bo aż 56%. Jeśli chodzi o szukanie

informacji przed zakupem, 51% korzysta wyłącznie ze smartfona lub tabletu.

Udział firm, które sprzedają online w Chorwacji nie zmienił się znacząco w 2022 roku

w porównaniu do roku poprzedniego w 2021 roku i utrzymał się na poziomie około

23,4 proc.

Dane te wskazują na stabilność sektora e-commerce w Chorwacji, gdzie około jedna

czwarta firm wykorzystuje kanały online do sprzedaży swoich produktów lub usług. Jest

to zgodne ze światowymi trendami, gdzie coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące

z e-commerce, w tym możliwość dotarcia do szerszego rynku i zapewnienia większej

wygody klientom .

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Zapisz się do naszych powiadomień lub wypełnij formularz, za pomocą którego skontaktujemy się z Tobą: