Eksport i Import między Polską a Chorwacją: Analiza Rynku i Biznesowe Możliwości

co importuje się z Polski do Chorwacji

Wprowadzenie nowego produktu czy usługi na zwłaszcza na rynek zagraniczny to trudny krok wymagający często znalezieniu kontrahentów, wiedzy o systemie podatkowym, prawnym, zwyczajach konsumentów czy też ich prawach w ramach ochrony konsumenta.  Szukasz sprawdzonego i skutecznego sposobu na dotarcie do klientów w Chorwacji?  To specjalizowana wiedza, której nie znajdziesz w typowych źródłach ani w książkach. Chociaż często mówi się, że najlepiej uczyć się na własnych błędach, to jednak dlaczego ryzykować, kiedy mogę zaoferować Ci moją ekspertyzę i pomóc Ci w przeprowadzeniu rozwoju Twojej firmy na rynku chorwackim, mając pełne zrozumienie jego unikalnych charakterystyk i potrzeb rynkowych. Od 10 lat pomagam polskim przedsiębiorcom wprowadzić ich produkty i usługi na rynek chorwacki i wspieram też takie firmy, jak Twoja.

A rynek chorwacki, poza turystyką, to co dokładnie? Jakie towary i usługi są tu eksportowane, a jakie importowane?

FIRMY 

Na 223 706 firm zarejestrowanych na chorwackim rynku branżą o największej liczbie zarejestrowanych firm jest sektor usług (łącznie 109 786 firm) co daje prawie 50% udziału w ogólnej liczbie firm , a następnie handel detaliczny – 10,3%, budownictwo 10%, handel hurtowy – 7,9% ogółu, Produkcja – 7,5%  a Transport, Komunikacja, Energetyka, Gaz i Usługi Sanitarne to 7% wszystkich firm.

GŁÓWNE SEKTORY GOSPODARCZE

Sektor rolny w Chorwacji stanowi zaledwie 2,9% PKB kraju i zatrudnia 6% siły roboczej. Kraj posiada 1,5 mln hektarów ziemi rolniczej i ponad 1,9 mln hektarów lasów. Chorwacja jest samowystarczalna w produkcji pszenicy, kukurydzy, buraków cukrowych, owoców, wina i oliwy z oliwek. Niemniej jednak, import produktów rolnych wzrósł w ostatnich latach. Przeważają małe gospodarstwa rolne o powierzchni zazwyczaj poniżej 3 hektarów. W 2022 roku wartość dodana netto sektora rolnego wyniosła 8,7 mld HRK, co oznacza nieznaczny wzrost o 1,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Przemysł przyczynia się do 19,8% PKB i zatrudnia 28% ludności aktywnej zawodowo. Przemysł chorwacki skupia się w konkurencyjnych dziedzinach, takich jak tekstylia, przemysł drzewny, stalowy, aluminium i przemysł spożywczy. Kraj posiada ograniczone zasoby mineralne, a sektor produkcyjny odpowiada za około 11% narodowej wartości dodanej. Ponadto ponad 1/3 obszaru kraju pokryta jest lasami, co czyni przemysł drzewny jednym z kluczowych sektorów gospodarki. Dane Urzędu Statystycznego (DZS) pokazują, że produkcja przemysłowa wzrosła o 1,6% rok do roku w 2022 roku, przy największym wzroście w produkcji pojazdów (26,4%).

Sektor usług stanowi 60,4% PKB kraju i zatrudnia aż 66% siły roboczej. Sektor turystyczny, w szczególności, jest jednym z kluczowych segmentów chorwackiej gospodarki, odpowiadając za niemal 1/4 PKB kraju, co stanowi największy udział w UE. W 2022 roku, gdy Chorwacja przyjęła 18,9 mln turystów (o 37% więcej niż w roku poprzednim) i wygenerowała 13,8 mld USD przychodów z turystów zagranicznych.

POLSKO – CHORWACKI PRZEPŁYW TOWARÓW

Zbadajmy też, jakie sektory dominują w polskim eksporcie do Chorwacji. CEPII podaje że W 2021 roku Polska wyeksportowała towary o wartości 1,39 miliarda dolarów do Chorwacji. Główne produkty eksportowane z Polski do Chorwacji to papierosy rolowane (61,5 mln dolarów), meble inne (54,8 mln dolarów), drut izolowany (48,8 mln dolarów) czy części i akcesoria do pojazdów silnikowych (31,7mln dolarów).  W ciągu ostatnich 26 lat eksport Polski do Chorwacji wzrósł średniorocznie o 13,8%, z poziomu 48 milionów dolarów w 1995 roku do 1,39 miliarda dolarów w 2021 roku. 

CO I GDZIE SIĘ IMPORTUJE I EKSPORTUJE

Eksport:

  • Przemysł przetwórczy ma największy wpływ na wzrost eksportu, stanowiąc około 78% całkowitego eksportu Chorwacji. Produkcja koksu i rafinowanych produktów naftowych odgrywa kluczową rolę, stanowiąc około 7% całkowitego eksportu i odnotowując wzrost o około 72%.
  • Produkcja artykułów spożywczych stanowiła około 8% całkowitego eksportu, odnotowując wzrost o około 24%.
  • Paliwa mineralne i oleje stanowią znaczącą część eksportu, około 20% całkowitego eksportu Chorwacji.

Import:

  • Przemysł przetwórczy również ma duży wpływ na wzrost importu, stanowiąc około 79% całkowitego importu (produkcja koksu i rafinowanych produktów naftowych odgrywa główną rolę w wzroście importu, stanowiąc około 7% całkowitego importu)
  • Produkcja artykułów spożywczych również przyczyniła się do wzrostu importu, stanowiąc około 8% całkowitego importu i odnotowując wzrost o około 31%.
  • Górnictwo i wydobycie stanowi to 13% całkowitego importu.
  • Paliwa mineralne i smary stanowią 25% całkowitego importu

PARTNERZY ZAGRANICZNI:

  • Najważniejszymi partnerami handlowymi Chorwacji w Unii Europejskiej są Włochy, Węgry, Niemcy i Słowenia
  • Poza UE, Chorwacja utrzymuje znaczący handel z Bośnią i Hercegowiną, USA i Serbią.
  • Handel międzynarodowy Chorwacji z krajami członkowskimi UE stanowi znaczną część całkowitego handlu, co wynosi około 69% całkowitego eksportu i 71% całkowitego importu w 2022 roku.

Dane dot. Ogólnego eksportu i importu Chorwacji pochodzą z chorwackiego biura statystycznego

Podstawą do skutecznego wprowadzenia marki bądź firmy na rynek chorwacki jest dobra strategia, ale także wiele innych zadań, które pozwolą odnaleźć się danej firmie lub marce na nowym rynku. Wiele polskich przedsiębiorstw podjęło ryzyko ekspansji na rynek chorwacki i z powodzeniem prowadzą działalność na tym rynku. Posiadanie ciekawego produktu lub pomysłu na biznes to jedno, a umiejętność wniesienia go na wyższy poziom i przebicie się do świadomości lokalnych konsumentów to drugie – czasem o wiele trudniejsze zadanie. Analiza charakterystyki importu i eksportu dostarcza istotnych informacji na temat dostępności i braków na rynku, jednak bez dokładnego zrozumienia tego środowiska nie jest możliwe określenie szans sukcesu Twojego produktu na chorwackim rynku.

Jednak Ty skoncentruj się na swoim biznesie, a my pomożemy Ci znaleźć kontrahentów w Chorwacji i zapewnimy kompleksową obsługę handlową. Poznaj szczegóły, kontaktując się ze mną w celu rozpoznania możliwości biznesowych i rozwoju twojego biznesu.