Fotowoltaika w Chorwacji

Rosnące w oczach ceny prądu sprawiły, że panele słoneczne postrzegane są jako jedno z głównych rozwiązań na obecny kryzys energetyczny. Jeszcze zanim ten kryzys się rozpętał wskutek wojny, coroczny raport SolarPower wskazywał na to, że rok 2021 był najlepszy w historii europejskiego rynku fotowoltaicznego pod względem wzrostu zainstalowanych mocy.  Z raportu wynika, że kraje Unii Europejskiej zainstalowały w 2021 roku systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 25,9 GW, co oznacza wzrost o 34 proc. względem mocy zainstalowanych w 2020 roku (19,3 GW).
Podczas gdy energetyka słoneczna stanowi główny motor napędowy rozwoju OZE w Polsce, która znalazła się na drugim miejscu (za Niemcami) pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej, sytuacja w słonecznej Chorwacji wygląda zupełnie inaczej.

Nasłonecznienie Chorwacji

W Niemczech, gdzie znajduje się najwięcej paneli słonecznych na świecie, średnie nasłonecznienie wynosi od 800 do 900 KWh/m2, w Polsce wynosi ono ok. 1000 KWh/m2.
Jeśli chodzi zaś o Chorwację, sytuacja wygląda następująco:
W Slawonii, czyli we wschodniej Chorwacji średnie roczne nasłonecznienie wynosi ok. 1200 KWh na m2, podczas gdy w Dalmacji wynosi ono aż 1600 KWh.
Mimo że posiada idealne predyspozycje klimatyczne, Chorwacja plasuje się bardzo nisko w rankingu państw europejskich pod względem produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.
Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) pod koniec 2020 r. Chorwacja posiadała zaledwie 85 MW zainstalowanej mocy fotowoltaicznej.
Zdaje się, że na przeszkodzie rozwoju fotowoltaiki w Chorwacji nie stoi brak zasobów naturalnych, ale raczej brak szerszej świadomości o korzyściach z inwestycji w OZE, opieszałość biurokracji oraz wola polityczna, by uprościć procedury pozyskiwania wsparcia w tym zakresie.

Aukcje OZE w Chorwacji

Aukcje OZE stanowią główny instrument wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych w Chorwacji. W lipcu 2022 roku chorwacki regulator energii elektrycznej (Hrvatski Operator Tržišta Energije – HROTE), ujawnił, że w aukcji OZE o maksymalnej łącznej mocy 622 MW konkurowały projekty o łącznej mocy około 150 MW (w tym tylko 12.9 MW z instalacji fotowoltaicznych). Mianowicie HROTE otrzymał 19 propozycji projektów, w tym pięć na projekty fotowoltaicznej, o łącznej mocy 12,9 MW.

Wybrane projekty zostaną nagrodzone 12-letnimi kontraktami, a dostarczanie energii rozpoczną w 2024 roku. Pułap dla instalacji fotowoltaicznych ustalono na 495,63 HRK (65,82 euro)/MWh

Press Glass S.A. – polska spółka jako wzorcowy przykład firmy przyjaznej dla środowiska w Chorwacji

Press Glass S.A. to największy polski producent szyb zespolonych, który swoją pierwszą zagraniczną spółkę zależną utworzył właśnie w Chorwacji. Na dachu swojej siedziby w Varaždinie firma zainstalowała panele fotowoltaiczne. W 2020 roku oznajmiła, że inwestycja w energię słoneczną to czysty zysk, bo instalacja pokryła 28 % całkowitego zapotrzebowania na energię w fabryce.

Źródło: www.solvis.hr

W razie konkretnych pytań dot. inwestycji w instalacje fotowoltaiczne w Chorwacji serdecznie zapraszam do kontaktu.