Spółka, zakład czy działalność okazjonalna czyli o formach działalności na rynku chorwackim

 

Chorwacja to obiecujący kierunek dla przedsiębiorców szukających rozwoju na nowych rynkach. Chorwacja oferuje nie tylko strategiczną lokalizację i dostęp do rynku UE, ale również różnorodność form dzałalności które można dostosować do indywidualnych potrzeb biznesowych. Jeśli rozważasz ekspansję na rynek chorwacki lub rozważasz otwarcie działalności na tym rynku masz kilka opcji.

Opcja 1: Obywatele Unii Europejskiej / EWG mogą założyć spółkę w Chorwacji. Zakładanie działalności może przyjąć formę prawną rzemiosła, oddziału lub spółki.

Opcja 2: Jeśli prowadzisz już działalność w innym kraju Unii Europejskiej, możesz swobodnie świadczyć okazjonalne i tymczasowe usługi w innym kraju UE. W tych przypadkach nie musisz rejestrować firmy w Chorwacji, ale musisz dostarczyć oświadczenie o transgranicznym świadczeniu usług do właściwego organu drogą mailową. Warto natomiast zwrócić uwagę czy istnieją sektorowe wymogi dla wykonywania zawodowych i usługowych działalności w Chorwacji.

Skupmy się zatem na opcji 1 

Biznes w Chorwacji – obrt czy spółka handlowa?

Obrt – zakład rzemieślniczy

Obrt wymaga zezwolenia na pobyt oraz zezwolenia na pracę w Chorwacji. Ponadto w Chorwacji istnieje tzw. ryczałtowy „obrt“. Ta forma działalności jest bardzo popularna wśród nowo otwartych firm, a ich wzrost jest głównie spowodowany jednorazowymi dotacjami na otwarcie działalności gospodarczej. Ponadto należy zwrócić uwagę że niektóre zawody posiadają wymagania sektorowe takie jak licencja handlowa, egzamin kwalifikacyjny oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej do rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Spółka handlowa

Spółka handlowa w Chorwacji może mieć kilka form i wszystkie są bardzo podobne do polskich odpowiedników Spółki oparte na kapitale: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d.o.o.), prosta spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością (j.d.o.o.), spółka akcyjna (d.d.) i spółki oparte na partnerstwie: spółka jawna (j.t.d), spółka komandytowa (k.d.).

W Chorwacji nie istnieje opcja funkcjonowania w formie działalności nierejestrowanej. 

Jak można to zrobić?

Osobiście, na miejscu, elektronicznie z dodatkowymi krokami do wykonania osobiście (przez system e-Osnivanje) lub z pomocą zespołu CroBiz.

Jak to wygląda krok po kroku (na przykładzie j.d.o.o.)?

Wybór nazwy firmy – Pierwszym krokiem w rejestracji firmy jest wybór odpowiedniej nazwy. Chorwacki Rejestr Sądowy (Trgovački Sud) dostarcza wytyczne dotyczące akceptowalnych nazw.

Wizyta u notariusza – Dokumenty niezbędne do rejestracji firmy muszą być poświadczone przez notariusza publicznego. Wszyscy założyciele oraz inne osoby, których podpisy mają być poświadczone, muszą być obecni. Sporządzone zostaną dokumenty takie jak protokół założycielski i oświadczenie o braku nieuregulowanych długów. Oprócz tego firma zgłoszona zostanie do rejestracji w rejestrze sądowym.

Uiszczenie opłaty za rejestrację – Złóż swoją rejestrację do rejestru sądowego ze wszystkimi dokumentami poświadczonymi przez notariusza publicznego i opłać wymagane opłaty (potrzebne będą dokumenty takie jak wniosek o wpis założycielski, protokół założycielski, lista członków spółki, oświadczenie o braku nieuregulowanych długów i potwierdzenia wpłat)

Decyzją sądu firma zostaje otwarta i przypisana jest jej klasyfikacja (odpowiednik polskiego PKD)

Następnie należy jeszcze utworzyć pieczęć firmową (pečat), otworzyć konto bankowe, zarejestrować się w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i urzędzie skarbowym.

Otwarcie firmy w Chorwacji i rozpoczęcie działalności na tym rynku  nie musi być skomplikowanym procesem. Czy jesteście osobami fizycznymi planującymi przeprowadzkę do Chorwacji i otwarciem tam firmy czy reprezentujecie obecnie działającą firmę to warto skorzystać z pomocy zespołu CroBiz – pomożemy w wybraniu odpowiedniego typu spółki, procesie jej założenia, podsumujemy koszty prowadzenia firmy i pomożemy w zdobyciu pierwszych klientów. Skontaktuj się by dowiedzieć się więcej.