Narodowa Strategia Rozwoju Republiki Chorwacji do roku 2030 to krajowy strategiczny plan działania na lata 2018–2030, którego celem jest wspieranie cyfrowej i zielonej transformacji chorwackiego społeczeństwa i gospodarki.
 • wyznacza kierunek rozwoju gospodarczo-społecznego i regionalnego Chorwacji w nadchodzącej dekadzie.
 • ustanawia ramy strategiczne dla szeregu innych dokumentów i procesów związanych np. z rozwojem regionalnym i lokalnym, strategie rozwoju obszarów miejskich czy plany związane z wykorzystanie funduszy UE, takimi jak programy operacyjne i plany naprawy.
 • jest znacznikiem nowej jakości w komunikacji władz chorwackich na krajowej scenie politycznej oraz w stosunkach międzynarodowych
 • ma umożliwić realizację polityk i działań mających na celu zwiększenie potencjalnego tempa wzrostu oraz tworzenie rezerw, które umożliwią terminową i dostatecznie silną reakcję stabilizacyjną w czasach cyklicznych spowolnień i kryzysów wzrost
 • do wyznaczonych w Strategii celów strategicznych należą m. in.:
  • wsparcie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym
  • zachęcanie do inwestowania w badania, rozwój technologiczny i innowacje
  • zachęcanie do współpracy między biznesem a sektorem badawczym
  • poprawa otoczenia biznesowego i jakości zarządzania w sektorze publicznym
  • modernizacja i dekarbonizacja energochłonnych gałęzi przemysłu

Narodowa Strategia określa 4 strategiczne kierunki rozwoju:

1. Zrównoważona gospodarka i społeczeństwo
2. Wzmocnienie odporności na kryzys
3. Zielona i cyfrowa transformacja
4. Zrównoważony rozwój regionalny.