Od 4 czerwca 2022 r. w Chorwacji obowiązuje nowa Ustawa o wspieraniu inwestycji
Na jej podstawie przedsiębiorcy w Chorwacji mają możliwość uzyskać pomoc inwestycyjną w następujących zakresach:
✅działalność produkcyjna i przetwórcza
✅działalność rozwojowo-innowacyjna
✅działalności w zakresie wsparcia biznesowego
✅działalność usługowa o wysokiej wartości dodanej.

Źródło: Scott Graham/Unsplash

Inwestycja ma przyczynić się do realizacji przynajmniej jednego z następujących celów:
✔️zielona i cyfrowa transformacja gospodarki Republiki Chorwacji
✔️wkład w koncepcję zrównoważonego przemysłu i zaawansowane rozwiązania technologiczne przemysłu 4.0.
✔️wprowadzenie nowego sprzętu i nowoczesnych technologii
✔️wzrost poziomu zatrudnienia i wykształcenia pracowników
✔️rozwój produktów i usług o wyższej wartości dodanej
✔️wzmocnienie konkurencyjności wśród przedsiębiorców
✔️zrównoważony rozwój regionalny Republiki Chorwacji
✔️aktywizacja gospodarcza nieaktywnego majątku należącego do Republiki Chorwacji
✔️wzrost produktywności podmiotów gospodarczych w Chorwacji

Nowa mapa pomocy regionalnej

Nowa mapa pomocy regionalnej, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywać do 31 grudnia 2027 r.

Intensywność pomocy finansowej

Intensywność pomocy finansowej to maksymalna kwota pomocy publicznej, jaką można przyznać na beneficjenta, wyrażona jako odsetek kwalifikowanych kosztów inwestycji.
Roczna kwota pomocy, jaką beneficjent pomocy inwestycyjnej może wykorzystać na podstawie niniejszej ustawy, to kwota, która nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 7.000.000,00 HRK
Wraz z nową ustawą o wspieraniu inwestycji największe zmiany dotyczą dużych przedsiębiorców działających na terenie Zagrzebia, którzy mogą skorzystać ze pomocy regionalnej wyłącznie na rzecz inwestycji początkowych w nową działalność gospodarczą.
O pomoc mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa założone w Republice Chorwacji, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 
Minimalna inwestycja wymagana do otrzymania pomocy zależy od wielkości firmy:
Dla mikroprzedsiębiorstw inwestycja powinna wynosić min. 50 000,00 euro , pod warunkiem utworzenia 3 nowych miejsc pracy, podczas gdy w przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw inwestycja powinna wynosić min. 150 000,00 euro przy czym należy utworzyć 5 nowych miejsc pracy .
W przypadku centrów rozwoju systemów informatycznych i komunikacyjnych oraz oprogramowania, inwestycja ma wynosić min. 50 000,00 euro, a utworzyć należy 10 nowych miejsc pracy.
Projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji i wzrostu wydajności procesów biznesowych powinny wynosić 500 000 EUR, pod warunkiem zachowania liczby zatrudnionych pracowników przez cały okres korzystania z pomocy.

W zależności od wielkości inwestycji i planowanej liczby nowych pracowników, wnioskodawca może otrzymać pomoc w postaci obniżenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o 50%, 75% lub 100% na okres maksymalnie 10 lat.

Gdybyście potrzebowali pomocy w zakresie ubiegania się o pomoc inwestycyjną, zapraszamy do kontaktu pod adres natalia@zielinskacrobiz.eu lub investments@egk.hr .