Polityka prywatności

 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zachowaj swoje prawo do informacji i prywatności. 

Szanowni Odwiedzający stronę internetową https://zielinskacrobiz.eu, stosując się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679, przysługuje Państwu więcej praw do ochrony i prywatności danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe przekazywane lub gromadzone na stronie https://zielinskacrobiz.eu są kontrolowane przez firmę DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE, zarejestrowaną w Chorwacji, z siedzibą w OGULINIE pod adresem NAZOROVA 9.

 DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE to firma, która ściśle przestrzega przepisów prawa we wszystkich obszarach działalności, szczególnie tych, które bezpośrednio wpływają na interesy i satysfakcję naszych klientów.

 DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązanie do ochrony Państwa prywatności i będzie starannie traktować wszelkie przesłane przez Państwa dane.

 

Odwiedzając naszą witrynę i / lub rejestrując się, Państwo akceptują i wyrażają zgodę na praktyki opisane w naszej Polityce prywatności.

 

Przykładamy szczególną uwagę do ochrony prywatności i zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych, zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

 

DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE rozumie wagę ochrony prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz pragnie, aby odwiedzając naszą stronę internetową, czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo.

Kiedy zbieramy Państwa dane osobowe lub w razie, gdy Państwo nam je udostępniają, używamy ich zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia następujące zagadnienia: 
§  Kim jesteśmy?
§  Czym są dane osobowe?
§  Jakie dane zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy?
§  Podstawa prawna do zbierania Państwa danych osobowych
§  Okres, w którym DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE przechowuje Państwa dane osobowe
§  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
§  Profilowanie
§  Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?
§  Czy Państwa dane osobowe są bezpieczne?
§  W jaki sposób Państwo mogą przeglądać, weryfikować, modyfikować lub usuwać dane, które nam przesłali?
§  Jaka jest nasza polityka dotycząca gromadzenia danych, które otrzymujemy od osób nieletnich korzystających z naszych witryn internetowych?
§ Pliki COOKIES – W jaki sposób i dlaczego ich używamy?
§  Czy możemy później zmienić warunki Polityki prywatności?
§  Państwa prawa i wybory
§  Dlaczego muszą Państwo zaakceptować warunki zawarte w Oświadczeniu o ochronie prywatności
§  Informacje kontaktowe

 

KIM JESTEŚMY?

DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE to mała firma należąca do Natalii Zielińskiej – Polki, która od prawie 10 lat zajmuje się doradztwem biznesowym w Chorwacji.
Więcej o Natalii można przeczytać tutaj: https://zielinskacrobiz.eu/o-mnie/

Strona internetowa https://zielinskacrobiz.eu  prowadzona jest w ramach firmy DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszelkie informacje, odnoszące się do Państwa osoby, za pomocą których mogą zostać Państwo zidentyfikowani w sposób bezpośredni (np. imię i nazwisko) lub pośredni (np. za pomocą pseudonimów, takich jak unikalny numer identyfikacyjny). Innymi słowy, dane osobowe to wszelkie dane dotyczące Ciebie osobiście, w tym imię i nazwisko, adres, wiek, adres e-mail i numer telefonu konkretnej osoby. Dane osobowe mogą również obejmować identyfikatory numeryczne, takie jak adres IP komputera, adres MAC telefonu komórkowego lub pliki cookie.

JAKIE DANE GROMADZIMY I JAK JE WYKORZYSTUJEMY?

Gromadzimy tylko te dane osobowe, które Państwo chcą nam przekazać, lub dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia i / lub ulepszania naszych usług. Gromadzimy i otrzymujemy dane za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji, stron mediów społecznościowych i / lub innych środków. Państwo nam przekazują swoje dane osobowe bezpośrednio (na przykład, przy tworzeniu konta, kontaktując się z nami lub zapisując się na newsletter, a czasami je zbieramy (na przykład za pomocą plików cookie), aby zrozumieć, w jaki sposób Państwo korzystają z naszych witryn i aplikacji.

Państwo mają możliwość przekazania nam swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych informacji, abyśmy mogli Państwa informować o naszych produktach, o możliwościach udziału w konkursach z nagrodami lub ankietach lub w przypadku, gdy Państwo po prostu chcą otrzymywać informacje o promocjach, rabatach i / lub innych działaniach i ofertach firmy DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE.

Państwa dane osobowe wykorzystane są wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej firmy DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE, a także w celu zarządzania i uzyskiwania informacji zwrotnej na temat świadczonych przez nas usług oraz zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa, przepisów prawa lub warunków umów.

 Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu wysyłania newslettera,  prowadzenia konkursów z nagrodami, promocji lub ankiet, a także do odpowiadania na Państwa pytania, oferowania programów lojalnościowych, wysyłania treści promocyjnych (chyba że Państwo poprosili nas o wypisanie się z bazy newslettera) oraz do przeprowadzania analiz i gromadzenia statystyk.

PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od celu zbierania i przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być: Państwa zgoda (prawnie uzasadniony interes), prawnie uzasadniony interes DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE (ulepszanie naszych produktów i usług, zapobieganie oszustwom, zabezpieczanie i utrzymanie narzędzi, z których Państwo korzystają np. strony internetowej / aplikacji / urządzeń, które są bezpieczne w użyciu), realizacja zamówionej przez Państwa umowy lub usługi oraz regulacje, które wymagają przetwarzania danych osobowych.

OKRES, W KTÓRYM DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE PRZECHOWUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE

DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE przechowuje w swoich bazach danych Państwa dane osobowe, przesłane przez Państwa za pośrednictwem tej strony internetowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE tylko tak długo, jak będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub rozwiązania Państwa problemu, świadczenia nowych i ulepszonych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE kieruje się następującymi kryteriami przy określaniu okresu, w którym przechowuje Państwa dane:
§  Podczas udziału w konkursie z nagrodami lub ofercie promocyjnej przechowujemy Państwa dane osobowe zgodnie z regulaminem odpowiedniego konkursu z nagrodami lub oferty promocyjnej.
§  W razie, gdy składają Państwo zapytanie, przechowujemy Państwa dane osobowe w trakcie przetwarzania zapytania i do momentu, gdy poproszą Państwo o ich usunięcie.
§  Przechowujemy Państwa dane osobowe podane podczas tworzenia konta, dopóki nie zażądają Państwo usunięcia konta.
§  Kiedy zapiszą się Państwo na newsletter, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu wylogowania się, anulowania subskrypcji lub prośby o usunięcie subskrypcji.
§  Podczas przechowywania plików cookie na Państwa komputerze, przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak spełniają swoją funkcję.  DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE ma prawo do zachowania Państwa danych osobowych po zaprzestaniu korzystania z jej usług lub zaprzestaniu odwiedzania tej strony, w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych lub zarządzania swoimi prawami (przed sądem lub innymi właściwymi organami) albo do celów zbierania danych statystycznych i prowadzenia dokumentacji. W razie, gdy Państwa dane osobowe nie będą już potrzebne do żadnego z wyżej wymienionych celów, Państwa dane osobowe zostaną usunięte ze wszystkich systemów należących do DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE.Przypominamy, że w każdej chwili mają Państwo prawo usunąć swoje dane osobowe.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Mając w celu zabezpieczenie transakcji wykonanych za pośrednictwem naszych witryn i aplikacji przed nieuprawnionym wykorzystaniem danych osobowych i oszustwami DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE korzysta z rozwiązań wprowadzonych przez zewnętrznych dostawców usług.Metoda wykrywania oszustw opiera się na prostych porównaniach, skojarzeniach, grupowaniu, prognozach i determinowaniu nietypowych wartości przy użyciu inteligentnych agentów programowych, technik zbierania danych za pomocą różnych technik dogłębnej analizy danych.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE ma prawo udostępniać Państwa dane osobowe w ramach swoich jednostek organizacyjnych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, zapobiegania oszustwom i / lub dostarczania narzędzi, ulepszania produktów i usług, lub ze względu na to, że Państwo wyrazili zgodę na to. DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych partnerom biznesowym i współpracownikom, którzy zamierzają wykorzystać je do celów marketingu bezpośredniego, chyba że udzielili Państwo na to zgodę. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez zaufanych przez nas zewnętrznych usługodawców, którym powierza się zadania i czynności wykonywane w naszym imieniu. W takim przypadku przekazujemy im jedynie informacje niezbędne do wykonania usługi, z prośbą o nie wykorzystywanie Państwa danych osobowych do innych celów. Nasi usługodawcy muszą przez cały czas zapewniać ten sam poziom bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, co DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE. Możemy ujawnić Państwa dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które pomagają nam w świadczeniu usług cyfrowych oraz usług w ramach handlu elektronicznego, takich jak monitorowanie mediów społecznościowych, programy lojalnościowe, zarządzanie tożsamością, oceny i recenzje, zarządzanie relacjami z klientami, analiza sieci i rankingów wyszukiwarek; stronom trzecim świadczącym usług dostarczania produktów (usługi pocztowe, usługi kurierskie), stronom trzecim zapewniającym wsparcie techniczne, świadczącym usługi takie jak hosting platform lub serwerów, wsparcie i utrzymanie baz danych, oprogramowań i aplikacji, a także dostawcom usług płatniczych (banki i inne instytucje kredytowe).

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe krajowym organom ścigania w następujących sytuacjach: §  gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z wymogami wszelkich obowiązujących przepisów prawa/ustaw; §  jeżeli takie działanie jest niezbędne do przeprowadzenia procesu prawnego;§  odpowiadając na wszelkie wnioski lub działania prawne; §  jeśli jest to zgodne z wymogami lub działaniami prawnymi lub niezbędne w celu ochrony praw firmy DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE lub klientów firmy DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE.

DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE chroni Państwa dane osobowe i podejmuje działania w celu zapewnienia ich ochrony.

DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE chroni dane, które gromadzi i przetwarza przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Witryna https://zielinskacrobiz.eu może zawierać linki do innych witryn internetowych.

DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność ani funkcję tych stron. Linki podane są w dobrej wierze.
DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek późniejsze zmiany na innych stronach internetowych, do których zamieściła linki.

Zachęcamy do zachowania ostrożności i uważnego przeczytania Polityki prywatności na innych odwiedzanych witrynach.

Niektóre z naszych stron dają Państwu możliwość przesłania adresu strony do innej osoby drogą mailową. Ta funkcja oznacza, że mamy dostęp do Państwa adresu e-mail oraz adresów osób, do których wysłali Państwo adres strony internetowej. Zebrane w ten sposób adresy e-mail nie są wykorzystywane do innych celów niż realizacja Państwa prośby. Te adresy e-mail nie są przechowywane i są usuwane natychmiast po spełnieniu żądania.

 

Pliki COOKIES, w jaki sposób i dlaczego ich używamy?

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym podczas przeglądania Internetu, a także podczas odwiedzania naszej witryny. W plikach cookies znajdują się charakterystyczne ciągi znaków, które zawierają jawne lub zaszyfrowane informacje. Serwer plików cookie przesyła je do Państwa komputera i tam je przechowuje. Służą głównie do identyfikacji komputera, z którego otwierana jest witryna internetowa. Jeśli logują się Państwo do serwisu, pliki cookies służą do powiadamiania serwera o logowaniu oraz sprawdzania uprawnień do otwarcia określonej strony. Każdy plik cookie ma swoją datę ważności, po której traci ważność. Ta data może być w odległej przyszłości. Pliki cookies pozwalają na śledzenie aktywności pojedynczego użytkownika w różnych częściach naszej witryny, a także przez inne strony internetowe.

Pliki cookie mogą usprawnić komunikację między naszym serwerem a Państwa komputerem, a tym samym uprzyjemnić korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookie niekoniecznie należą do właściciela witryny, ponieważ mogą również pochodzić od strony trzeciej, takiej jak sieć społecznościowa lub sieć reklamowa.

Za pośrednictwem swojej przeglądarki mają Państwo możliwość przeglądania plików cookies ze swojego komputera, usuwania istniejących plików cookies, bądź dostosowania ich konfiguracji w celu ograniczenia ich przechowywania lub całkowitego wyłączenia. Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje (takie jak logowanie) nie będą działać lub nie będą działać poprawnie, jeśli całkowicie przechowywanie plików cookie zostanie całkowicie dezaktywowane.

CZY MOŻEMY PÓŹNIEJ ZMIENIĆ WARUNKI POLITYKI PRYWATNOŚCI?

DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania niniejszej Polityki prywatności.

PAŃSTWA PRAWA I WYBORY

DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE szanuje Państwa prywatność. Państwa prawa są następujące: 
Prawo do uzyskania informacji
Państwo mają prawo do otrzymywania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe. 
Prawo dostępu do danych
Państwo mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, które nam przekazali, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń. W przypadku udzielenia informacji mogą zostać naliczone koszty administracyjne. 
Prawo do sprostowania danych
Państwo mają prawo zażądać sprostowania i / lub uzupełnienia danych osobowych. 
Prawo do usunięcia / prawo do bycia zapomnianym
Państwo mają prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym, ponieważ możemy mieć prawną lub uzasadnioną podstawę do przechowywania Państwa danych osobowych. 
Prawo do sprzeciwu
Państwo mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie interesu publicznego lub prawnie uzasadnionych podstaw, w tym też tworzenia profili. Państwo mają prawo anulować swoją subskrypcję lub zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich treści promocyjnych w dowolnym momencie. 
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Państwo mają prawo do kontaktu z organem ochrony danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi w sprawie ochrony danych oraz sposobu realizacji Polityki prywatności firmy DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE. Przed złożeniem skargi do organu ochrony danych zapraszamy do kontaktu, aby pomóc Państwu w ochronie Państwa praw. 
Prawo do przenoszenia danych 
Państwo mają prawo do kopiowania i / lub przenoszenia danych z naszej bazy danych do innej bazy danych. Prawo to dotyczy tylko danych, które nam Państwo przekazali na podstawie umowy lub zgody oraz w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się automatycznie. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Państwo mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych. Prawo to ogranicza przetwarzanie Państwa danych, co oznacza, że możemy je przechowywać, ale nie możemy ich wykorzystywać ani dalej przetwarzać. Aby złożyć zapytanie dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności lub przysługujących Państwu praw określonych powyżej, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: natalia@zielinskacrobiz.eu.

DLACZEGO MUSZĄ PAŃSTWO ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI OCHRONY PRYWATNOŚCI?

DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE korzysta z serwisów internetowych w celu gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym również przetwarzania i przekazywania danych osobowych na terytorium Chorwacji. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera wszystkie niezbędne informacje przedstawione w prosty sposób, dzięki czemu Państwo mogą zdecydować, czy chcą korzystać z tej witryny oraz przekazywać swoje dane osobowe firmie DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE. Odwiedzając naszą stronę internetową, a także komunikując się drogą elektroniczną, Państwo akceptują i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób określony w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli są Państwo zainteresowany korzystaniem z usług takich jak newsletter, konkursy z prezentami, przesyłanie informacji o nowych produktach, to będziemy wymagać od Państwa dodatkowych, bezpośrednich danych osobowych (imię i nazwisko, adres i adres e-mail). W takim przypadku poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na zbieranie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych, które będą wykorzystywane wyłącznie do celów, w których nam je Państwa przekazali. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem natalia@zielinskacrobiz.eu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

 

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, sposobu przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: natalia@zielinskacrobiz.eu
Tel.: +385 95 573 6209
Adres: DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE, NAZOROVA 9, 47300 OGULIN, CHORWACJA

Z poważaniem
Natalia Zielińska (DOTA, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE)

Pomimo ogromnego potencjału i niedawnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, struktura zużycia energii w Chorwacji nadal zdominowana jest przez korzystanie z bardziej konwencjonalnych źródeł energii takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel, a osiągnięcie celów łagodzenia zmian klimatu wymagać będzie wdrożenia ogólnokrajowego opodatkowania emisji CO2, wspieranego przez politykę sektorową i ukierunkowane wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Aktualny mix energetyczny 

Całkowita produkcja energii elektrycznej w Republice Chorwacji w 2021 roku wyniosła 15 210,4 GWh, z czego około 69,9 procent (10 628,9 GWh) wyprodukowano z odnawialnych źródeł energii, w tym z dużych elektrowni wodnych. Elektrownie wodne miały udział na poziomie 46,8 procent (7 113,5 GWh), a 23,1 procent (3 515,4 GWh) energii elektrycznej wygenerowano z innych odnawialnych źródeł (energia wiatrowa, małe elektrownie wodne, biomasa, energia geotermalna, biogaz i systemy fotowoltaiczne). Pomimo z posiadania jednego z najwyższych w całej Europie poziomów nasłonecznienia to wykorzystanie elektrowni wodnych ma największe znaczenie co również oznacza, że produkcja energii elektrycznej w Chorwacji ulega znacznym wahaniom.

Eksport

Krajowa produkcja energii elektrycznej pokryła 79,3 procent (15 202,9 GWh) zapotrzebowania na energię elektryczną. Chorwacja jest netto eksporterem odnawialnych źródeł energii i biopaliw, ale nadal importuje więcej konwencjonalnych źródeł energii. Kraj importuje ponad połowę swojego rocznego zużycia energii w ujęciu netto.

Kto i jak korzysta?

Niektóre główne sektory gospodarcze pozostają dużymi konsumentami energii. Dwie trzecie końcowego zużycia energii w Chorwacji jest równomiernie rozdzielone między gospodarstwa domowe i sektor transportu, z przemysłem, usługami i innymi sektorami stanowiącymi resztę. Udział odnawialnych źródeł energii w brutto końcowym zużyciu energii w 2021 roku szacuje się na 31,7 procent (według metodologii EUROSTAT), co jest o 0,64 punktu procentowego wyższe niż w 2020 roku.

W sektorze energetycznym Chorwacji działają kilka publicznych monopoli lub koncesji. Do najważniejszych z nich należą:

  • Hrvatska Elektroprivreda (HEP Group): Narodowa firma energetyczna, dominujący podmiot na chorwackim rynku elektryczności, odpowiadająca za ponad 3⁄4 rynku elektryczności w Chorwacji w 2021 roku. HEP zajmuje się generowaniem, przesyłem, dystrybucją, dostawą i handlem energii elektrycznej, a także generowaniem, dystrybucją i dostawą ciepła, hurtowym i detalicznym zaopatrzeniem w gaz ziemny oraz jego dystrybucją.
  • INA Industrija Nafte: Jedyny producent ropy naftowej i gazu ziemnego, w większości należący do rządu chorwackiego i węgierskiej grupy MOL. Posiada 28% udział w imporcie i produkcji gazu ziemnego w Chorwacji w 2021 roku. INA wydobywa gaz na Morzu Adriatyckim oraz ropę naftową i gaz na lądzie.
  • Terminal LNG w Omišalj: W styczniu 2021 roku uruchomili pływający terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) na wyspie Krk.

Potencjał

Chorwacja zwiększyła udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitym zużyciu energii, ale niektóre źródła pozostają niedostatecznie wykorzystane, a niektóre sektory nie skorzystały na tym rozwoju. Obecnie Chorwacja przewyższa średnią unijną pod względem udziału OZE w zużyciu energii, ale mogłaby zrobić więcej, biorąc pod uwagę swoją korzystną pozycję wyjściową i potencjał. Około 1⁄4 całkowitego zużycia energii jest obecnie pokrywane przez odnawialne źródła energii i chociaż Chorwacja poczyniła pewne postępy w wykorzystaniu swojego potencjału wiatrowego, fotowoltaiczna energia słoneczna (PV) i energia termalna słoneczna są niedostatecznie wykorzystywane. Kraj posiada znaczący, konkurencyjny kosztowo potencjał wiatrowy i fotowoltaiczny, jak również pewne możliwości dalszego rozwoju energii wodnej, a w mniejszym stopniu biomasy i energii geotermalnej, co może zachęcić inwestorów do rozwoju i inwestycji na tym terenie.

Pozycja energetyczna Chorwacji w ostatnich latach otwiera nowe perspektywy dla inwestorów. Ostatnio, szczególnie firmy ze Słowenii, zaczęły zauważać ten potencjał, kierując swoje inwestycje do Chorwacji zamiast własnego kraju, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu regionem. Obserwując rynek chorwacki przez wiele lat, doradzając przedsiębiorcom w zakresie strategii biznesowych, widzę ewolucję trendów i zmieniające się nastawienie samych Chorwatów. Znając lokalny rynek, mogę stwierdzić, że obecnie jest to doskonały moment na rozważenie inwestycji w Chorwacji. Zapraszam do umówienia się na konsultację, podczas której chętnie pomogę w nawiązaniu kontaktów biznesowych, zrealizowaniu Twoich celów i rozwoju przedsiębiorstwa na chorwackim rynku.