Poznaj mój zespół

Photoshoot woman with blurred background

Sabina Fučić – manager ds. rozwoju biznesu

Sabina Fučić współpracuje z Natalią od 2019 roku jako doradca zewnętrzny ds. rozwoju biznesu.

Do jej obowiązków należą:

 • Udział w opracowywaniu i realizowaniu strategii marketingowej oraz w rozwoju celów i koncepcji dla rozbudowy Crobiz,
 • Kreowanie i realizacja kampanii marketingowych,
 • Opracowywanie treści informacyjno-promocyjnych z zakresu chorwackiego biznesu, ekonomii i energetyki oraz zarządzanie mediami społecznościowymi,
 • Wykonywanie analiz rynku i pozyskiwanie informacji o realiach branżowych i chorwackich przepisach dot. badanej branży,
 • Budowanie i utrzymywanie stałych długofalowych relacji z klientami,
 • Usługi tłumaczeniowe i wsparcie w zakresie prac administracyjnych.

Sabina jest absolwentką lingwistyki stosowanej, filologii polskiej i turkologii, z wykształcenia jest tłumaczem i biegle posługuje się j. polskim, chorwackim, angielskim i tureckim. Regularnie poszerza swoją wiedzę, aby sprostać coraz to nowym wyzwaniom zawodowym.

Photoshoot woman with blurred background

Ewa Barišić – doradca ds. nieruchomości

Ewa Barišić jest założycielką firmy Manus Dextra, która oferuje kompleksowe usługi doradcze w wielu branżach, w tym też w zakresie zakupu nieruchomości.  Jej usługi to m. in. uzyskanie dokumentów urzędowych, pozwoleń i koncesji; pomoc prawna w wielu dziedzinach a szczególnie związana z nieruchomościami:samym zakupem nieruchomości, analizą stanu prawnego nieruchomości, sporządzeniem umowy kupna-sprzedaży, wpisem do ksiąg wieczystych, przepisaniem mediów, wsparciem z zakresu architektury, geodezji, prac budowlanych, rejestracji jachtów, skuterów wodnych, zakupem ubezpieczenia i winiety.

Współpracuje z trzema biurami architektonicznymi, dwiema firmami geodezyjnymi, trzema firmami budowlanymi i prawnikiem. Z wykształcenia jestem ekonomistą i technikiem dokumentacji budowlanej, a z Natalią współpracuje jako doradca zewnętrzny ds. nieruchomości od 2022 roku.

Photoshoot woman with blurred background

Sandra Žager – doradca podatkowy i księgowy

Sandra Žager jest ekspertem ds. księgowości i podatków oraz założycielką firmy Manufaktura 11, której wykwalifikowana i doświadczona kadra księgowych zapewnia rzetelne i terminowe wykonanie usług. Oferuje elastyczne i wysokiej jakości usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając przy tym bezpieczeństwo powierzonych jej informacji finansowych.

W ramach współpracy z Natalią naszym klientom zapewnia m.in. następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • doradztwo i obsługę podatkową
 • sprawozdawczość finansową i raportowanie zarządcze,
 • obsługę płatności i rachunków bankowych,
 • wydawanie pisemnych opinii na tematy podatkowe i księgowe
 • prewencyjne przeglądy podatkowe
 • optymalizacje podatkowe
 • due diligence podatkowe
 • ustalanie cen transferowych
Photoshoot woman with blurred background

Vedran Sorić – doradca ds. sprzedaży

Vedran Sorić jest przedstawicielem handlowym z ponad 20-letnim doświadczeniem w polsko-chorwackim biznesie. Zajmując stanowiska kierownicze w jednej lokalnej i trzech globalnych korporacjach oraz zdobywając doświadczenia przedsiębiorcze w ramach trzech różnych firm, stał się osobą dynamiczną i przebojową, mocno nastawioną na osiągnięcie wyznaczonych celów. W trakcie swojej wieloletniej kariery w sprzedaży doświadczenia zdobywał na różnych szczeblach ścieżki zawodowej, począwszy od stanowisk przedstawiciela handlowego, specjalisty do spraw kluczowych klientów, regionalnego kierownika sprzedaży i kierownika ds. rozwoju biznesu do stanowiska dyrektora sprzedaży i wreszcie dyrektora wykonawczego i członka zarządu. Bogate doświadczenia i umiejętności Vedran przekazuje uczestnikom w ramach swoich wykładów, nawiązując m.in. do licznych przykładów trudnych sytuacji sprzedażowych, które doświadczył. Odkąd ukończył studia, jego szczególną pasją stały się wykłady i przemówienia motywacyjne. Do tej pory wygłosił ponad 1000 wykładów wewnętrznych w Chorwacji i za granicą.

Vedran naszym klientom oferuje wsparcie m. in. w osiągnieciu następujących celów:

 • Wzrost sprawności działu sprzedaży w Chorwacji
 • Zdobycie nowych segmentów rynku
 • Wprowadzanie nowych produktów na rynek chorwacki
 • Udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz zapoznanie się z lokalnym sposobem myślenia
Pomimo ogromnego potencjału i niedawnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, struktura zużycia energii w Chorwacji nadal zdominowana jest przez korzystanie z bardziej konwencjonalnych źródeł energii takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel, a osiągnięcie celów łagodzenia zmian klimatu wymagać będzie wdrożenia ogólnokrajowego opodatkowania emisji CO2, wspieranego przez politykę sektorową i ukierunkowane wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Aktualny mix energetyczny 

Całkowita produkcja energii elektrycznej w Republice Chorwacji w 2021 roku wyniosła 15 210,4 GWh, z czego około 69,9 procent (10 628,9 GWh) wyprodukowano z odnawialnych źródeł energii, w tym z dużych elektrowni wodnych. Elektrownie wodne miały udział na poziomie 46,8 procent (7 113,5 GWh), a 23,1 procent (3 515,4 GWh) energii elektrycznej wygenerowano z innych odnawialnych źródeł (energia wiatrowa, małe elektrownie wodne, biomasa, energia geotermalna, biogaz i systemy fotowoltaiczne). Pomimo z posiadania jednego z najwyższych w całej Europie poziomów nasłonecznienia to wykorzystanie elektrowni wodnych ma największe znaczenie co również oznacza, że produkcja energii elektrycznej w Chorwacji ulega znacznym wahaniom.

Eksport

Krajowa produkcja energii elektrycznej pokryła 79,3 procent (15 202,9 GWh) zapotrzebowania na energię elektryczną. Chorwacja jest netto eksporterem odnawialnych źródeł energii i biopaliw, ale nadal importuje więcej konwencjonalnych źródeł energii. Kraj importuje ponad połowę swojego rocznego zużycia energii w ujęciu netto.

Kto i jak korzysta?

Niektóre główne sektory gospodarcze pozostają dużymi konsumentami energii. Dwie trzecie końcowego zużycia energii w Chorwacji jest równomiernie rozdzielone między gospodarstwa domowe i sektor transportu, z przemysłem, usługami i innymi sektorami stanowiącymi resztę. Udział odnawialnych źródeł energii w brutto końcowym zużyciu energii w 2021 roku szacuje się na 31,7 procent (według metodologii EUROSTAT), co jest o 0,64 punktu procentowego wyższe niż w 2020 roku.

W sektorze energetycznym Chorwacji działają kilka publicznych monopoli lub koncesji. Do najważniejszych z nich należą:

 • Hrvatska Elektroprivreda (HEP Group): Narodowa firma energetyczna, dominujący podmiot na chorwackim rynku elektryczności, odpowiadająca za ponad 3⁄4 rynku elektryczności w Chorwacji w 2021 roku. HEP zajmuje się generowaniem, przesyłem, dystrybucją, dostawą i handlem energii elektrycznej, a także generowaniem, dystrybucją i dostawą ciepła, hurtowym i detalicznym zaopatrzeniem w gaz ziemny oraz jego dystrybucją.
 • INA Industrija Nafte: Jedyny producent ropy naftowej i gazu ziemnego, w większości należący do rządu chorwackiego i węgierskiej grupy MOL. Posiada 28% udział w imporcie i produkcji gazu ziemnego w Chorwacji w 2021 roku. INA wydobywa gaz na Morzu Adriatyckim oraz ropę naftową i gaz na lądzie.
 • Terminal LNG w Omišalj: W styczniu 2021 roku uruchomili pływający terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) na wyspie Krk.

Potencjał

Chorwacja zwiększyła udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitym zużyciu energii, ale niektóre źródła pozostają niedostatecznie wykorzystane, a niektóre sektory nie skorzystały na tym rozwoju. Obecnie Chorwacja przewyższa średnią unijną pod względem udziału OZE w zużyciu energii, ale mogłaby zrobić więcej, biorąc pod uwagę swoją korzystną pozycję wyjściową i potencjał. Około 1⁄4 całkowitego zużycia energii jest obecnie pokrywane przez odnawialne źródła energii i chociaż Chorwacja poczyniła pewne postępy w wykorzystaniu swojego potencjału wiatrowego, fotowoltaiczna energia słoneczna (PV) i energia termalna słoneczna są niedostatecznie wykorzystywane. Kraj posiada znaczący, konkurencyjny kosztowo potencjał wiatrowy i fotowoltaiczny, jak również pewne możliwości dalszego rozwoju energii wodnej, a w mniejszym stopniu biomasy i energii geotermalnej, co może zachęcić inwestorów do rozwoju i inwestycji na tym terenie.

Pozycja energetyczna Chorwacji w ostatnich latach otwiera nowe perspektywy dla inwestorów. Ostatnio, szczególnie firmy ze Słowenii, zaczęły zauważać ten potencjał, kierując swoje inwestycje do Chorwacji zamiast własnego kraju, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu regionem. Obserwując rynek chorwacki przez wiele lat, doradzając przedsiębiorcom w zakresie strategii biznesowych, widzę ewolucję trendów i zmieniające się nastawienie samych Chorwatów. Znając lokalny rynek, mogę stwierdzić, że obecnie jest to doskonały moment na rozważenie inwestycji w Chorwacji. Zapraszam do umówienia się na konsultację, podczas której chętnie pomogę w nawiązaniu kontaktów biznesowych, zrealizowaniu Twoich celów i rozwoju przedsiębiorstwa na chorwackim rynku.