Czy posiadasz lub planujesz zakup gruntów rolnych żeby na

nich budować?   

Sprawdziliśmy przegląd podstawowych zasad i ile kosztuje

przekształcenie.

 

Aby legalnie zrealizować swój pomysł, potrzebujesz przekształcenia gruntu, co wymaga zarówno czasu, jak i pieniędzy. Przekształcenia gruntów rolnych reguluje ustawa Prawo o gruntach rolnych i odbywa się zgodnie z dokumentami planistycznymi i innymi przepisami.

Przed złożeniem wniosku o przekształcenie należy dokładnie przestudiować sytuację w planach zagospodarowania przestrzennego. Na stronach Systemu Informacji o Planowaniu Przestrzennym można poznać przeznaczenie każdej działki.

Warunki przekształcenia

Kluczowym czynnikiem wpływającym na możliwość przekształcenia gruntów rolnych w grunty budowlane jest położenie gruntu. Jeśli Twoja działka znajduje się w strefie budowy lub w pobliżu strefy budowy, istnieje większe prawdopodobieństwo, że prośba zostanie zatwierdzona, niż gdyby działka znajdowała się całkowicie poza strefą budowy.

Teren w strefie budowy

Gdy teren znajduje się w strefie budowy, konwersja jest znacznie prostsza. Konieczne jest udowodnienie posiadania uprawnień do budowy, co umożliwia uzyskanie lokalizacji i pozwolenia na budowę. To daje ci prawo do zamiany rodzaju działki.

Teren poza strefą budowy

Jeżeli teren znajduje się poza strefą zabudowy, należy wystąpić o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku Ministerstwo Rolnictwa również powinno wydać pozytywną opinię.

Jednocześnie konieczne jest odpowiednie uzasadnienie i udowodnienie zainteresowania konwersją. Na przykład rozwiązywanie kwestii mieszkaniowych, budowa obiektów handlowych, budowa obiektów turystycznych itp.

Procedury w procesie przekształcenia

W celu przekształcenia gruntu rolnego w budowlany należy złożyć wniosek o przekształcenie do wydziału planowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska gminy lub miasta, w którym się znajduje działka.

We wniosku należy określić część ewidencyjną, wyjaśnić chęć przekształcenia gruntu oraz określić planowany projekt budowlany (opis projektu, rodzaj i wielkość budynku). Do wniosku należy dołączyć kopię planu katastralnego.

Jeżeli chcesz dokonać przekształcenia gruntu rolnego poza terenem budowy, musisz wystąpić o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że ​​wniosek będzie rozpatrywany dopiero podczas realizacji kolejnych zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy. Przekształcenie będzie możliwe, jeśli zostaną spełnione warunki prawne i Ministerstwo Rolnictwa we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego (gmina, miasto, powiat) oceni, że przekształcenie jest korzystne dla społeczności i nie szkodzi środowisku.

Wysokość opłaty za przekształcenie

Wysokość opłaty przekształceniowej zależy od rodzaju i położenia gruntu rolnego. Za przebudowę wnoszona jest jednorazowa opłata według powierzchni działki budowlanej ustalonej na podstawie lokalizacji i pozwolenia na budowę.

Dla gruntów rolnych, które znajdują się poza granicami terenu budowy, a po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wchodzą w teren budowy, wysokość odszkodowania wynosi 50% średniej wartości gruntu w granicach terenu budowy, albo 70 proc. średniej wartości gruntu, jeżeli jest to grunt szczególnie cenny i grunty orne użytki rolne (kategorie P1 i P2).

Od gruntów rolnych, na których zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dopuszczono budowę, opłata wynosi 2,5% średniej wartości gruntu, a za przekształcenie gruntów rolnych szczególnie cennych i wartościowych w obrębie strefy zabudowy opłata wynosi 5% płaci się średnią wartość gruntu.

Istnieją również wyjątki

Prawo przewiduje wyjątki, więc np. możesz zostać zwolniony z opłaty, jeśli budujesz w swoim gospodarstwie specjalnie do tego celu przeznaczone obiekty lub jeśli budujesz budynek mieszkalny o powierzchni brutto do 400 m2.

Potrzebujesz wsparcia/ pomocy w prowadzeniu swoich projektów w Chorwacji?

Napisz do nas : hello@zielinskacrobiz.eu