Strategia Cyfrowej Chorwacji 2032 nawiązuje do jednego z 4 strategicznych kierunków rozwoju Chorwacji (kierunek “Zielona i cyfrowa transformacja”) wymienionych w Narodowej Strategii Rozwoju Republiki Chorwacji do roku 2030.
Centralny Urząd Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego wraz z firmą doradczą Deloitte przygotował zarys Strategii Cyfrowej Chorwacji 2032, opartej na czterech obszarach priorytetowych:
  • cyfrowa transformacja gospodarki
  • cyfryzacja administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości
  • rozwój sieci szerokopasmowych
  • rozwój kompetencji cyfrowych i cyfrowych miejsc pracy
Priorytety Strategii mają stymulować rozwój technologiczny i innowacyjność, kompetencje cyfrowe obywateli, wzrost liczby ekspertów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zastosowanie zaawansowanych technologii w administracji publicznej.
Będziemy Was na bieżąco informować o wynikających z tej Strategii okazjach inwestycyjnych.

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI)

Chorwacja zajęła 21 miejsce w rankingu 27 państw członkowskich UE w tegorocznej edycji Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI). Indeks DESI mierzy postęp krajów UE w kierunku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego i zawiera zestaw odpowiednich wskaźników dotyczących aktualnej polityki cyfrowej w Europie.
Wskaźnik składa się z pięciu głównych obszarów:
1. Łączność – Stały dostęp szerokopasmowy, mobilny Internet szerokopasmowy, ceny łączy szerokopasmowych
2. Kapitał ludzki – Podstawowe umiejętności i korzystanie z Internetu, zaawansowane umiejętności i rozwój
3. Korzystanie z usług internetowych – Korzystanie z treści, komunikacji i Internetu przez obywateli, transakcje internetowe
4. Integracja technologii cyfrowych – Cyfryzacja biznesu i e-commerce
5. Cyfrowe usługi publiczne – e-administracja i e-zdrowie
Na zdjęciu powyżej widać, jakie wyniki osiągnęła Chorwacja w tym roku.
Dla porównania, w tegorocznym rankingu gospodarki i społeczeństwa cyfrowego Polskę sklasyfikowano na 24 miejscu wśród 27 państw członkowskich Unii.