Wprowadzenie euro w Chorwacji – podwójne podawanie cen

Od 1 stycznia 2023 r. Chorwacja przystępuje do strefy EURO i wprowadza euro jako oficjalną walutę. Co to oznacza dla podmiotów gospodarczych w Republice Chorwacji?

Podwójne podawanie cen od września 2022

1. Od 5 września 2022 r. podwójne podawanie cen staje się obowiązkiem podmiotów gospodarczych.
Ceny z kun na euro zostaną przeliczone według stałego kursu wynoszącego 7,53450. Przy przeliczaniu zostanie wykorzystanych wszystkich pięć miejsc po przecinku i dopiero wtedy będzie można zaokrąglić uzyskaną kwotę do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi:
Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie
Jeżeli trzecia cyfra wynosi 5 lub jest większa niż 5, to druga cyfra ulega zwiększeniu o jeden
2. Obowiązek podwójnego podawania cen będzie dotyczył handlowców oraz innych usługodawców, w tym restauracji, kawiarni, hoteli, salonów kosmetycznych, banków i innych instytucji finansowych w ich relacjach z konsumentami.
We wszystkich punktach sprzedaży, na cennikach, stronach internetowych, ulotkach, ofertach i fakturach należy podawać podwójne ceny. Łączna kwota faktury powinna być wyrażona w obu walutach, przy czym należy również wymienić stały przelicznik do euro. Przelicznik powinien być umieszczony również na etykietach cenowych.

Źródło: politico.eu


3. Oprócz sektora prywatnego obowiązek podwójnego podawania cen będzie dotyczył również podmiotów z sektora publicznego.
4. Sprzedawcy na straganach, kioskach, OPG (rodzinne gospodarstwa rolne) i taksówkarze będą zwolnieni od obowiązku podwójnego podawania cen. Natomiast wszystkie te podmioty, które nie mają obowiązku podwójnego podawania cen, zobowiązane są na paragonach/fakturach podać łączną kwotę w obu walutach.

5. Obowiązek podwójnego podawania cen będzie obowiązywał od 5 września 2022r. do 31.12.2023r.

Eduardo Soares /Unsplash

6. Przez następnych 17 miesięcy na terenie całej Chorwacji inspektorzy ds. praw konsumenta będą wcielać się w rolę zwykłych klientów (w roli tzw. tajemniczych klientów) odwiedzających placówki (np. sklepy, restauracje, hotele itd.), sprawdzając, czy podawane ceny są zgodne z ww. zasadami.

Płacenie w euro dopiero od 1 stycznia 2023 r.

7. Podkreślamy, że okres obowiązku podwójnego podawania cen zaczyna się we wrześniu, (jeśli jesteście w Chorwacji, może zauważyliście, że w wielu sklepach, np. w sieciach sklepów Konzum, DM itd. podwójne ceny można zobaczyć już od miesiąca), natomiast płacić w euro będzie można dopiero od 1 stycznia 2023.