Z mediów

Skutecznie pomagając chorwackim przedsiębiorcom i polskim inwestorom rozszerzyć ich działalności, z biegiem lat zdobyłam publiczne uznanie jako ekspert ds. rozwoju biznesu i pozyskiwania funduszy unijnych. W związku z tym, jestem częstym gościem w chorwackich mediach.

2021

2021. to rok programowania Funduszy unijnych w Chorwacji. Jako specjalistka ds. Funduszy EU, udzieliłam kompleksowego wywiadu na temat Krajowego planu odbudowy w Chorwacji (NPOO). Sugerowałam zwiększenie alokacji dla MSP i decentralizacje systemu programowania i zarządzania, zgodnie z polskim modelem.

Ponadto podjęłam współpracę z Funduszem Górnośląskim S.A. jako doradca ds. rynku i zorganizowałam zagraniczną misję gospodarczą do Chorwacji dla polskich firm.

2021

Sugerowałam zwiększenie alokacji dla MSP i decentralizacje systemu programowania i zarzadzania, zgodnie z polskim modelem.
Natalia Zielinska TEDx talk Zagreb circle image Z mediow

2020

Firma EGK d.o.o. realizuje coraz więcej projektów unijnych i cieszy się uznaniem na rynku chorwackim. Ponadto rozwijam nowe inwestycje zagraniczne.

2020

Firma EGK d.o.o. realizuje coraz więcej projektów unijnych i cieszy się uznaniem na rynku chorwackim. Ponadto rozwijam nowe inwestycje zagraniczne.
Natalia Zielinska circle image on the street with blured background

2019

Kontynuuje rozwój projektów unijnych nt. Rozwoju przedsiębiorczości, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodych Chorwatów i samych mediów.

2019

Kontynuuje rozwój projektów unijnych nt. Rozwoju przedsiębiorczości, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodych Chorwatów i samych mediów.
Natalia Zielinska talking about business circle image

2018

Zostaje ekspertem unijnym na poziomie krajowym i organizuje projekty edukacyjne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

2018

Zostaje ekspertem unijnym na poziomie krajowym i organizuje projekty edukacyjne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
Natalia Zielinska with the glass in hand - circle image

2015

Początek naszej medialnej historii w HR

2015

Początek naszej medialnej historii w HR
Natalia Zielinska giving interview on television - circle image
Pomimo ogromnego potencjału i niedawnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, struktura zużycia energii w Chorwacji nadal zdominowana jest przez korzystanie z bardziej konwencjonalnych źródeł energii takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel, a osiągnięcie celów łagodzenia zmian klimatu wymagać będzie wdrożenia ogólnokrajowego opodatkowania emisji CO2, wspieranego przez politykę sektorową i ukierunkowane wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Aktualny mix energetyczny 

Całkowita produkcja energii elektrycznej w Republice Chorwacji w 2021 roku wyniosła 15 210,4 GWh, z czego około 69,9 procent (10 628,9 GWh) wyprodukowano z odnawialnych źródeł energii, w tym z dużych elektrowni wodnych. Elektrownie wodne miały udział na poziomie 46,8 procent (7 113,5 GWh), a 23,1 procent (3 515,4 GWh) energii elektrycznej wygenerowano z innych odnawialnych źródeł (energia wiatrowa, małe elektrownie wodne, biomasa, energia geotermalna, biogaz i systemy fotowoltaiczne). Pomimo z posiadania jednego z najwyższych w całej Europie poziomów nasłonecznienia to wykorzystanie elektrowni wodnych ma największe znaczenie co również oznacza, że produkcja energii elektrycznej w Chorwacji ulega znacznym wahaniom.

Eksport

Krajowa produkcja energii elektrycznej pokryła 79,3 procent (15 202,9 GWh) zapotrzebowania na energię elektryczną. Chorwacja jest netto eksporterem odnawialnych źródeł energii i biopaliw, ale nadal importuje więcej konwencjonalnych źródeł energii. Kraj importuje ponad połowę swojego rocznego zużycia energii w ujęciu netto.

Kto i jak korzysta?

Niektóre główne sektory gospodarcze pozostają dużymi konsumentami energii. Dwie trzecie końcowego zużycia energii w Chorwacji jest równomiernie rozdzielone między gospodarstwa domowe i sektor transportu, z przemysłem, usługami i innymi sektorami stanowiącymi resztę. Udział odnawialnych źródeł energii w brutto końcowym zużyciu energii w 2021 roku szacuje się na 31,7 procent (według metodologii EUROSTAT), co jest o 0,64 punktu procentowego wyższe niż w 2020 roku.

W sektorze energetycznym Chorwacji działają kilka publicznych monopoli lub koncesji. Do najważniejszych z nich należą:

  • Hrvatska Elektroprivreda (HEP Group): Narodowa firma energetyczna, dominujący podmiot na chorwackim rynku elektryczności, odpowiadająca za ponad 3⁄4 rynku elektryczności w Chorwacji w 2021 roku. HEP zajmuje się generowaniem, przesyłem, dystrybucją, dostawą i handlem energii elektrycznej, a także generowaniem, dystrybucją i dostawą ciepła, hurtowym i detalicznym zaopatrzeniem w gaz ziemny oraz jego dystrybucją.
  • INA Industrija Nafte: Jedyny producent ropy naftowej i gazu ziemnego, w większości należący do rządu chorwackiego i węgierskiej grupy MOL. Posiada 28% udział w imporcie i produkcji gazu ziemnego w Chorwacji w 2021 roku. INA wydobywa gaz na Morzu Adriatyckim oraz ropę naftową i gaz na lądzie.
  • Terminal LNG w Omišalj: W styczniu 2021 roku uruchomili pływający terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) na wyspie Krk.

Potencjał

Chorwacja zwiększyła udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitym zużyciu energii, ale niektóre źródła pozostają niedostatecznie wykorzystane, a niektóre sektory nie skorzystały na tym rozwoju. Obecnie Chorwacja przewyższa średnią unijną pod względem udziału OZE w zużyciu energii, ale mogłaby zrobić więcej, biorąc pod uwagę swoją korzystną pozycję wyjściową i potencjał. Około 1⁄4 całkowitego zużycia energii jest obecnie pokrywane przez odnawialne źródła energii i chociaż Chorwacja poczyniła pewne postępy w wykorzystaniu swojego potencjału wiatrowego, fotowoltaiczna energia słoneczna (PV) i energia termalna słoneczna są niedostatecznie wykorzystywane. Kraj posiada znaczący, konkurencyjny kosztowo potencjał wiatrowy i fotowoltaiczny, jak również pewne możliwości dalszego rozwoju energii wodnej, a w mniejszym stopniu biomasy i energii geotermalnej, co może zachęcić inwestorów do rozwoju i inwestycji na tym terenie.

Pozycja energetyczna Chorwacji w ostatnich latach otwiera nowe perspektywy dla inwestorów. Ostatnio, szczególnie firmy ze Słowenii, zaczęły zauważać ten potencjał, kierując swoje inwestycje do Chorwacji zamiast własnego kraju, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu regionem. Obserwując rynek chorwacki przez wiele lat, doradzając przedsiębiorcom w zakresie strategii biznesowych, widzę ewolucję trendów i zmieniające się nastawienie samych Chorwatów. Znając lokalny rynek, mogę stwierdzić, że obecnie jest to doskonały moment na rozważenie inwestycji w Chorwacji. Zapraszam do umówienia się na konsultację, podczas której chętnie pomogę w nawiązaniu kontaktów biznesowych, zrealizowaniu Twoich celów i rozwoju przedsiębiorstwa na chorwackim rynku.